การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 33 จากทั้งหมด 33 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การวิเคราะห์เพื่อระบุแหล่งไพลินจากไทย ศรีลังกา ไนจีเรีย และมาดากัสการ์นันทรัตน์ บุนนาค; อัครเดช ฐิศุภกร; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2557การศึกษาแก้วเติมสำหรับรอยแตกบนทับทิมภูวดล วรรธนะชัยแสง; อาภากร นุ้ยพิน; ณัฐพล ชมแสง; เอกรัฐ มีชูวาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2550การสร้างมาตรฐานสีของพลอยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณี : ชุดทับทิมอรุณี เทอดเทพพิทักษ์; ปริญญา ชินดุษฎีกุล; พิมพ์ทอง ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2557การหล่อโลหะผสมสำหรับเครื่องประดับด้วยกระบวนการกึ่งของแข็งณัฐพล ชมแสง; นุชธนา พูลทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2558การหล่อโลหะผสมสำหรับเครื่องประดับด้วยกระบวนการกึ่งของแข็งณัฐพล ชมแสง; นุชธนา พูลทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2559การออกแบบเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การหล่อพร้อมฝังสำหรับของที่ระลึกไทยสุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา; ชุติมันต์ จันทร์เมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2562การเคลือบฟิล์มบางอลูมินาด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริงเพื่อปรับปรุงคุณภาพอัญมณีเนื้ออ่อนสายสมร นิยมสรวญ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2549การเปลี่ยนแปลงสีพลอยทับทิมและแซปไฟร์โดยกรรมวิธีการใช้ความร้อน : กรณีที่มีเบอริลเลียมอรุณี เทอดเทพพิทักษ์; ปริญญา ชินดุษฎีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2553ต้นแบบเครื่องเจียระไพลอยแบบปรับมุมสุรินทร์ อินทะยศ; ธารา ศักดาเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2555นวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับเงินที่มีความซับซ้อนจากนาโนซิลเวอร์เคลย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2012ผลของการหล่อต่อความแข็ง การกันหมอง และโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน เครื่องประดับ เงิน-ทองแดง-สังกะสี-ซิลิกอนชุติมันต์ จันทร์เมือง; ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี; วรรณพร คงเมือง; J. T. H. Pearce; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2562เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2557เพทายและการปรับปรุงคุณภาพความร้อนภูวดล วรรธนะชัยแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี