กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3989
ชื่อเรื่อง: เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Jewelry Inspired by the Concept of Chanthaburi, The City of Fruits
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: ราชาผลไม้
พลวัต
สังคมเกษตรกรรม
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านผลไม้ จนมีสมญานามว่า “เมืองแห่งผลไม้” หรือ “นครแห่งผลไม้” ส่วนตำแหน่งราชาแห่งนครย่อมเป็นสิ่งใดไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทุเรียนอันเป็น “ราชาแห่งผลไม้” ในความเลื่องลือถึงรสชาติ ที่ขจรขจายไปไกลถึงต่างแดนด้วยเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญไม่ไช่แค่จันทบุรี แต่เป็นระดับประเทศ ทุเรียนที่ถือได้ว่าเป็นราชาเหนือราชาที่ครองตำแหน่งการส่งออกสูงสุด ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ฉากหน้าที่เลื่องลือนั้นเป็นที่รู้จักอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ฉากหลังการผลิตทุเรียนจนเป็นที่เลื่องลือนั้นซับซ้อนกว่าที่เข้าใจ ชาวสวนทุเรียนคือกลไกที่สำคัญในการพัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพที่ดี เป็นผู้ขับเคลื่อนพลวัตที่สำคัญจนทำให้ทุเรียนได้ฉายาราชาแห่งผลไม้ ที่มีพัฒนาการจากตาดอกขนาดเล็กจนเป็นผลสมบูรณ์ออกสู่ท้องตลาด ผ่านเรื่องราวมากมายถ้าจะไล่เรียงคงได้หนังสือซักเล่มหนึ่ง การย่อความหมายสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ผ่านงานออกแบบเครื่องประดับ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย และน่าสนใจ ด้วยแนวคิดดังที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของการออกแบบเครื่องประดับในหัวข้อการสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้
รายละเอียด: ทุนวิจัยด้านงานสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3989
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_150.pdf3.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น