กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/246
ชื่อเรื่อง: ต้นแบบเครื่องเจียระไพลอยแบบปรับมุม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Angle adjustment faceting machine (Prototype)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรินทร์ อินทะยศ
ธารา ศักดาเดช
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: พลลอย - - การเจียระไน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบเครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย เครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุมประกอบไปด้วย ชุดฐานวางมือจับพลอยที่สามารถปรับระดับสูง-ต่ำในแนวดิ่ง และชุดจับมือแบบปรับมุมองศาหน้าพลอย ที่สามารถกำหนดตำแหน่งเหลี่ยมเจียระไนและองศาหน้าเหลี่ยมเจียระไนที่มีความแม่นยำ สามารถเจียระไนพลอยได้หลากหลายลูกแบบทั้งเหลี่ยมมาตรฐานและเหลี่ยมแบบแฟนซี การวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยงานพัฒนาเครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุมต้นแบบโดยการออกแบบให้ได้เครื่องต้นแบบที่สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโต๊ะจักรเจียระไนแบบดั่งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนารูปแบบการเจียระไนพลอยมีการนำเอาโปรแกรม Gem Cad Version 1.09 มาช่วยในการแบบเหลี่ยมเจียระไนพลอยรูปแบบใหม่ๆจำนวน 8 แบบ งานเจียระไนพลอยต้นแบบได้ดำเนินการเจียรไนพลอยจำนวน 8 เม็ดโดยใช้เครื่องเจียระไนพลอยปรับมุมต้นแบบ ผลการวิจัยได้ดำเนินการพัฒนา่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุมต้นแบบ ที่นำไปติดตั้งโต๊ะจักรเจียระไนแบบดั่งเดิมชนิดจักรเหล็กกึ่งทองแดง การทดลองประสิทธิภาพการทำงานเครื่องเจียระไนพลอยต้นแบบสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีสามารถเจียระไนพลอยได้เป็นอย่างดีสามารถเจียระไนพลอยรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงาม ประกายที่แวววาวสดุดตาและมีรูปแบบที่น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/246
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น