กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/981
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงสีพลอยทับทิมและแซปไฟร์โดยกรรมวิธีการใช้ความร้อน : กรณีที่มีเบอริลเลียม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Color change in ruby and sapphires by heat treatment : case of beryllium
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
ปริญญา ชินดุษฎีกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
อัญมณี - - ไทย
อุตสาหกรรมอัญมณี - - ไทย
เครื่องประดับ - - ไทย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/981
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น