การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2533การทดลองรูปแบบการจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ภรณี อินทศร; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคสิวินีย์ ทองนุช; ระพินทร์ ฉายวิมล; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543การสำรวจสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงาน ในชุมชนอุตสาหกรรมภาคตะวันออกสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543ผลการฝึกอบรมระยะสั้นต่อการผ่อนคลายความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดชลบุรีสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ผลการให้คำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมต่อความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; สุดใจ ส่งสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจและความสามารถทางการกีฬานฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สมโภชน์ อเนกสุข; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, และอื่นๆ