การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิภูษิต มัณฑะจิตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 27 จากทั้งหมด 27 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555ผลการวางปะการังเทียมชนิดแท่งคอนกรีตต่อทรัพยากรชายฝั่ง และรายได้จากการประมงของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และบ้านแหลมศอก ตำบลอ่าววิภูษิต มัณฑะจิตร; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; มารุต ทิพรส; ภานุ แช่มชื่น; สันติ เอี่ยนเหล็ง, และอื่นๆ
2556ศักยภาพการทดแทนประชากรปะการังในแนวปะการังจังหวัดระยองหลังจากเหตุการณ์ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. 2553วิภูษิต มัณฑะจิตร; อัญชลี จันทร์คง; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; สุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ศักยภาพการทดแทนประชากรปะการังในแนวปะการังจังหวัดระยองหลังจากเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวปีพ.ศ. 2553วิภูษิต มัณฑะจิตร; อัญชลี จันทร์คง; สุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2537สภาพทรัพยากรประการังบริเวณชายฝั่งตะวันออก (Satatus of coral resouces along the East Coast of Thailand)วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534สัตว์ทะเลหน้าดิน และสภาวะแวดล้อมบางประการ บริเวณพัทยาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบังวิภูษิต มัณฑะจิตร; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเลวิภูษิต มัณฑะจิตร; จามรี แย้มยิ้ม; อัญชลี จันทร์คง; สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555โครงการผลกระทบจากปะการังฟอกขาวปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ของปะการังชายฝั่งภาคตะวันออกวิภูษิต มัณฑะจิตร; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; อัญชลี จันทร์คง; สุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์