การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พิชาญ สว่างวงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540การจัดการสิ่งแวดล้อมพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีและการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่ไพฑูรย์ มกกงไผ่; ปภาศิริ บาร์เนท; พิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีและการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่ไพฑูรย์ มกกงไผ่; ปภาศิริ บาร์เนท; พิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540ความสำคัญของสารหนูต่อผลผลิตเบื้องต้น บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทยพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545งบประมาณน้ำจืดและเกลือในเอสทูรีบริเวณปากแม่น้ำบางประกงในฤดูน้ำมากและฤดูแล้งอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; พิชาญ สว่างวงศ์; ปราโมทย์ โศจิศุภร; กฤษณพล สร้อยวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547ผลของความเค็มน้ำต่อขบวนการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรเคมีของปูทะเล (Scylla serrata)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; พิชาญ สว่างวงศ์; Jorge Machado; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2536ผลของพีเอช (pH) ต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสจากดินตะกอนบริเวณชายฝั่งตะวันออกพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์