การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เคมีวิเคราะห์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การผลิต Halogenated carbohydrate เพื่อใช้ในงานทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์รุ่งนภา แซ่เอ็ง; จเร จรัสจรูญพงศ์; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; พรหทัย กันแก้ว; วาสิณี จินดาศรี, และอื่นๆ
2560การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณออโทเฟนิลฟีนอลด้วยเทคนิค ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรีนภา ตั้งเตรียมจิตมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547การพัฒนาแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสไมโครชิพสำหรับงานวิเคราะห์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมสมศักดิ์ ศิริไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การสังเคราะห์เตตระคิส (2 เมทธอกซี่ไอโซไซยาโน) คอปเปอร์ (I) ฟลูออโรโบเลต : รายงานการวิจัย The synthesis of tetrakis (2 methoxyisobutylisocyano)copper(I) fluorobrateขจัดภัย ทิพยผ่อง; สมรรถชัย สารถวัลย์แพศย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556เทคนิคการแยกสารในสถานะแก๊สที่ประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์แบบไหลศศิธร มั่นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์