การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ปูทะเล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ความสัมพันธ์ของการประเมินคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำกับเศรษฐกิจฐานรากบริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีชลี ไพบูลย์กิจกุล; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2556ความหลากชนิดของปูน้ำเค็มบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542ความแตกต่างทางลักษณะรูปร่างและพันธุกรรมของปูสกุล Scylla บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยบุญรัตน์ ประทุมชาติ; ศิราวุธ กลิ่นบุหงา; นงนุช ลีลาปิยะนาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547ผลของความเค็มน้ำต่อขบวนการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรเคมีของปูทะเล (Scylla serrata)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; พิชาญ สว่างวงศ์; Jorge Machado; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์