การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อัมพร ทองกู้เกียรติกูล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2534การใช้เทคนิคทางอิเลคโตรโฟริซิสในการจำแนกพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กสมสุข มัจฉาชีพ; วรวิทย์ ชีวาพร; อัมพร ทองกู้เกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่มีต่อสารประกอบชีวเคมีและระบบสืบพันธุ์ในหอยนางรมที่เลี้ยงในบริเวณอ่างศิลาอัมพร ทองกู้เกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของฮอร์โมน17α-methyltestosterone และ letrozole ต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และการแปลงเพศในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris)อัมพร ทองกู้เกียรติกูล
2547ลักษณะทางจุลกายวิภาคและจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อที่เป็นโรคของทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบขับถ่ายของม้าน้ำ (Hippocamcampus spp)อัมพร ทองกู้เกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540ศึกษาชนิดของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารกุ้งกุลาดำอัมพร ทองกู้เกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์