การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 72 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่มิยอง ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่มิยอง ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรีกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559บ้านเรือน: มรดกทางวัฒนธรรมเมืองชลบุรีมนัส แก้วบูชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินในพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562พุทธปรัชญา ปรัชญาสากล : เล่าเรื่องพุทธปรัชญาผ่านผลงานศิลปะแบบ Conceptual artภานุ สรวยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2552ภาพลักษณ์แห่งความสมบูรณ์จากความปิติสุขในวิถีชนบทไทยภาสกร แสงสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557รูปทรงไทยเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563รูปลักษณ์มนุษย์ การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมืองอดิสรณ์ สมนึกแท่น; ภานุ สรวยสุวรรณ; สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตาบุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออกบุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออกบุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559วัฒนธรรมอาหาร: ภูมิปัญญาท้องถิ่นชลบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีรณชัย รัตนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559ศาลเทพารักษ์: บทบาทและความเชื่อในวิถีชุมชนชาวน้ำบางปลาสร้อยสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558ศิลปะการเล่นหนังใหญ่ของไทยประเทิน มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2552ศึกษาสมบัติของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐมอญแดง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเป็นเครื่องเคลือบดินเผาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2546สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 ในมณฑลการปกครองของภาคตะวันออกสุชาติ เถาทอง; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; นพดล ใจเจริญ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2550สภาวะความลุ่มหลงในโลกของสังคมวัตถุนิยมปนท ปลื้มชูศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษาสุชาติ เถาทอง; บุญเสริม วัฒนกิจ; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; โกสุม สายใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ