การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กษิณะ นันทสว่าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การศึกษาพฤติกรรมการบดอัดของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆสยาม ยิ้มศิริ; กษิณะ นันทสว่าง; บุรินทร์ โผนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การศึกษาพฤติกรรมบดอัดของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆสยาม ยิ้มศิริ; กษิณะ นันทสว่าง; บุรินทร์ โผนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การแตกของเม็ดดินของดินในภาคตะวันออกจากการทดสอบการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการสยาม ยิ้มศิริ; กษิณะ นันทสว่าง; บุรินทร์ โผนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์