การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารพิษ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2524การวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างจากผลิตภัณฑ์ประมงในเขตจังหวัดชลบุรีและระยองนันทนา ตันวัฒนกุล; อัมพา มานพ; พรรณี เพชรยศ; ถนอมสิน ดิสถาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541การศึกษาอัตราการสะสม ของสารพิษ โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมแห่งตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งตะวันออก โดยเทคนิค Pb-210 radiometric datingวรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540ความสำคัญของสารหนูต่อผลผลิตเบื้องต้น บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทยพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์