การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ประกันคุณภาพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยประวีณ สุทธิสง่า; พงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนเสรี ชัดแช้ม; ธีระวัฒน์ จันทึก; วิทยาลัยการวิจัยและปัญญา
2547การศึกษาระบบ HACCP เพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ของผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี.ภารดี อาษา; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; กรรณิการ์ นันทะเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์