การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความเชื่อมั่นในตนเอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้แหล่งความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในกีฬาบาสเกตบอลนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554นิสิตพยาบาลกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองพจนารถ สารพัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลของการแทรกกิจกรรมทางกายที่มีต่อแรงจูงใจตามสถานการณ์ ความเชื่อมั่นตนเองเฉพาะด้าน และความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตนเองนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พรเทพ ราชรุจิทอง; สุรินทร์ นิยมางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2552แหล่งและวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬา : จากทฤษฎีความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สมโภชน์ อเนกสุข; วิมลมาศ ประชากุล; พิชิต เมืองนาโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ