การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การรักษาด้วยสมุนไพร - - วิจัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; สุภาภรณ์ ปิติพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2552แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีสมสุข มัจฉาชีพ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2552แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทราสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; ไพเราะ ไตรติลานันท์; พรรณราย พิทักเจริญ; นริศรา เลิศสมบุรณ์สุข, และอื่นๆ
2552แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดชลบุรีสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; จงจิตร เถลิงพงษ์; ณัฐนิชา หมัดหลี; นลินรัตน์ น้อยประเสริฐ, และอื่นๆ
2552แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดระยองสมสุข มัจฉาชีพ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร