การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540การศึกษาผลกระทบและลู่ทางการลงทุนด้านสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกภารดี มหาขันธ์; บุญเชิด หนูอิ่ม; ศิริศักดิ์ มหาวรศิลป์; เรวัต แสงสุริยงค์; เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, และอื่นๆ
2545ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังของภาคตะวันออก พ.ศ. 2490-2510เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท; เสาวรินทร์ สายรังษี; สุทธิพร ชัยกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557แนวคิดสิทธิ์ในทรัพย์สินจากกฎหมายตราสามดวงเรืองวิทย์ ลิ่มปนาท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์