การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อ เพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเองศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สราวุธ เวชกิจ; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ฉวีวรรณ ธงเจริญ, และอื่นๆ
2561ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ประเสริฐ โศภน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561ผลของท่าทางการวางเท้าขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์ต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ล่างศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์