การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประภา นันทวรศิลป์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552กลยุทธ์ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงตามแนวชายแดนไทยอาดูลย์ มีพูล; ประภา นันทวรศิลป์; พัตรา สุนทรฐิติเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2550การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ประยุกต์ เดชสุทธิกร; ยุวดี รอดจากภัย; ศิริพร จันทร์ฉาย; อรพิน รังษีสาคร, และอื่นๆ
2556การสำรวจการผ่าเหล่าของยีนดื้อยาของเชื้อมาลาเรียในยุงก้นปล่องพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และชายแดนไทย-กัมพูชาประภา นันทวรศิลป์; พัตรา สุนทรฐิติเจริญ; พาณี จักรแสงชัยโชติ; สรัญญา ศิริบาล; พงษ์รุจน์ รัฐประเสริฐ, และอื่นๆ
2552การใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดงเพื่อประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; ประภา นันทวรศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2562โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการและการเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในพื้นที่ภาคตะวันออกประภา นันทวรศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์