การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ทรงยศ บัวเผื่อน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ทรงยศ บัวเผื่อน; ปริญญา สิริอัตตะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การรายงานข่าวสารและการจัดการข่าวสารในประเด็นความชอบธรรมทางการเมืองพฤติกรรมทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล: กรณีศึกษา พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ จากมุมมองของสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์รายวัน) พุทธศักราช 2549-2551.ทรงยศ บัวเผื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การสื่อสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล: กรณีศึกษา พัทยา สิงคโปร์ทรงยศ บัวเผื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560บทบาทสื่อมวลชนในยุค คสช. กับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนในภาคตะวันออกทรงยศ บัวเผื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ทรงยศ บัวเผื่อน