การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2539การพัฒนาการรูปร่างภายนอกของโคพีพอด, Microcyclops, SPชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่จากแปลงเลี้ยงในจังหวัดชลบุรีและการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพาณิชย์ปภาศิริ บาร์เนท; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาดูลย์ มีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่จากแปลงเลี้ยงในจังหวัดชลบุรีและการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพาณิชย์. (ปีที่ 1 ของโครงการต่อเนื่อง 2 ปี)ปภาศิริ บาร์เนท; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; อาดูลย์ มีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539การสำรวจซิลิเอทโปรโตซัวในน้ำทะเลในจังหวัดชลบุรีชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การแพร่กระจาย ค่าความชุกและ สัณฐานวิทยาของปรสิตที่ระบาดในกุ้งทะเล เศรษฐกิจ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; รุจิรา จำปาปน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2539สำรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของไก่บ้าน (Gallus gallus domesticus) ของอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์