กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/981
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอรุณี เทอดเทพพิทักษ์
dc.contributor.authorปริญญา ชินดุษฎีกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:56Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:56Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/981
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2548en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี.th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectอัญมณี - - ไทยth_TH
dc.subjectอุตสาหกรรมอัญมณี - - ไทยth_TH
dc.subjectเครื่องประดับ - - ไทยth_TH
dc.titleการเปลี่ยนแปลงสีพลอยทับทิมและแซปไฟร์โดยกรรมวิธีการใช้ความร้อน : กรณีที่มีเบอริลเลียมth_TH
dc.title.alternativeColor change in ruby and sapphires by heat treatment : case of berylliumen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น