กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3993
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอาณัติ ดีพัฒนาth
dc.contributor.authorอาลักษณ์ ทิพยรัตน์th
dc.contributor.authorนพพล วีระนพนันท์th
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2020-12-27T06:10:07Z
dc.date.available2020-12-27T06:10:07Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3993
dc.descriptionงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562th_TH
dc.description.abstractการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย โดยการผลักดันของภาครัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ทำให้อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จากข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจจากผู้บริหารอุตสาหกรรมอาหารส่งออกขนาดใหญ่ พบว่าในแต่ละปีมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้า ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย การทำลายเชื้อจุลินทรีย์ภาพรวมในผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่ยาก สารเคมีที่ใช้ส่งผลให้เกิดสารตกค้างที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เป็นอย่างมาก เครื่องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้อปนเปื้อนในพื้นที่ผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชั่นขั้นสูงปลอดสารพิษตกค้างในการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นการผลิตละอองลอยของอนุพันธ์อิสระไฮดรอกซิล (จากแสงยูวี โอโซน และสารละลายตั้งต้นสำหรับผลิตอนุพันธ์อิสระไฮดรอกซิล) ทำหน้าที่ออกซิไดซ์เชื้อจุลินทรีย์ทำให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วโดยหลังจากการทำปฏิกิริยา เหลือแต่เพียงน้ำกับออกซิเจนเป็นสารตกค้างที่ไม่เป็นพิษและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectนวัตกรรมทางเทคโนโลยีth_TH
dc.subjectสิ่งประดิษฐ์th_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleการพัฒนาเครื่องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเชิงพานิชย์เพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยโดยนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์จากเวทีประกวดนานาชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคติดต่อ (HAIs) สำหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้นผู้สูงอายุth_TH
dc.title.alternativePrototype fabrication of hydroxyl free radical fumigation developed from award-winning invention in preventing HAIs in healthcare facilities and nursing homes and filing this medical equipment in Thai invention databaseen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailanat@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailnopphon.we@buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThai food industry has been the one of the key strategies for the success of Thailand 4.0 policy. The growth of Thai food export has been expanded constantly and the revenue of this sector is essential for the growth of Thailand’s economy. One of the pain points of this industry is the contamination of foodborne pathogens in the finished products which destroys the whole value chain by increasing the production cost and delaying of shipment. This situation directly affects the consumers’ trust on the export products from Thailand. Our prototype equipment of hydroxyl radical disinfection was innovated to sanitize the surfaces in the food processing lines. This invention utilizes the disinfectant aerosolization of hydroxyl free radicals generated from combined UV, ozone, and a hydroxyl radical precursor to effectively and rapidly inactivate all microbes on surfaces of fumigated areas. The only remaining residues are water and oxygen; in contrary, most available processing disinfecting techniques employs toxic and harsh chemicals which produce toxic residues to both human and environment and generates a lot of wastewater. This hydroxyl radical fumigation is a great idea for startup business and the equipment prototype can help upgrade food processing sanitation for food industry.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_157.pdf2.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น