กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3989
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
dc.date.accessioned2020-12-21T03:34:18Z
dc.date.available2020-12-21T03:34:18Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3989
dc.descriptionทุนวิจัยด้านงานสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562th_TH
dc.description.abstractจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านผลไม้ จนมีสมญานามว่า “เมืองแห่งผลไม้” หรือ “นครแห่งผลไม้” ส่วนตำแหน่งราชาแห่งนครย่อมเป็นสิ่งใดไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทุเรียนอันเป็น “ราชาแห่งผลไม้” ในความเลื่องลือถึงรสชาติ ที่ขจรขจายไปไกลถึงต่างแดนด้วยเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญไม่ไช่แค่จันทบุรี แต่เป็นระดับประเทศ ทุเรียนที่ถือได้ว่าเป็นราชาเหนือราชาที่ครองตำแหน่งการส่งออกสูงสุด ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ฉากหน้าที่เลื่องลือนั้นเป็นที่รู้จักอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ฉากหลังการผลิตทุเรียนจนเป็นที่เลื่องลือนั้นซับซ้อนกว่าที่เข้าใจ ชาวสวนทุเรียนคือกลไกที่สำคัญในการพัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพที่ดี เป็นผู้ขับเคลื่อนพลวัตที่สำคัญจนทำให้ทุเรียนได้ฉายาราชาแห่งผลไม้ ที่มีพัฒนาการจากตาดอกขนาดเล็กจนเป็นผลสมบูรณ์ออกสู่ท้องตลาด ผ่านเรื่องราวมากมายถ้าจะไล่เรียงคงได้หนังสือซักเล่มหนึ่ง การย่อความหมายสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ผ่านงานออกแบบเครื่องประดับ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย และน่าสนใจ ด้วยแนวคิดดังที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของการออกแบบเครื่องประดับในหัวข้อการสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้th_TH
dc.description.sponsorshipคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีth_TH
dc.subjectราชาผลไม้th_TH
dc.subjectพลวัตth_TH
dc.subjectสังคมเกษตรกรรมth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleเครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้th_TH
dc.title.alternativeJewelry Inspired by the Concept of Chanthaburi, The City of Fruitsen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailalongkron@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeChanthaburi is famous for fruits, known simply as “Land of fruits” or “City of fruits”. Certainly, the king of this land is Durian, called King of fruits. Durian is an important export and well-known across the country for its taste. And the most popular exported is Monthong. The fame of this fruit is undoubtable, and durian farmers are all behind the complicating planting and attend to quality development from start to finish until durian received a name as king of fruits and here are many procedures from buds to fruits that can write in a book. This is a challenged and interesting method to briefen the meaning into symbolic communication through jewelry designs. As earlier mentioned, This is the jewelry design under the concept of Chanthaburi, the City of fruits.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_150.pdf3.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น