กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/246
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุรินทร์ อินทะยศ
dc.contributor.authorธารา ศักดาเดช
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:21Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:21Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/246
dc.description.abstractงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบเครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย เครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุมประกอบไปด้วย ชุดฐานวางมือจับพลอยที่สามารถปรับระดับสูง-ต่ำในแนวดิ่ง และชุดจับมือแบบปรับมุมองศาหน้าพลอย ที่สามารถกำหนดตำแหน่งเหลี่ยมเจียระไนและองศาหน้าเหลี่ยมเจียระไนที่มีความแม่นยำ สามารถเจียระไนพลอยได้หลากหลายลูกแบบทั้งเหลี่ยมมาตรฐานและเหลี่ยมแบบแฟนซี การวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยงานพัฒนาเครื่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุมต้นแบบโดยการออกแบบให้ได้เครื่องต้นแบบที่สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโต๊ะจักรเจียระไนแบบดั่งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนารูปแบบการเจียระไนพลอยมีการนำเอาโปรแกรม Gem Cad Version 1.09 มาช่วยในการแบบเหลี่ยมเจียระไนพลอยรูปแบบใหม่ๆจำนวน 8 แบบ งานเจียระไนพลอยต้นแบบได้ดำเนินการเจียรไนพลอยจำนวน 8 เม็ดโดยใช้เครื่องเจียระไนพลอยปรับมุมต้นแบบ ผลการวิจัยได้ดำเนินการพัฒนา่องเจียระไนพลอยแบบปรับมุมต้นแบบ ที่นำไปติดตั้งโต๊ะจักรเจียระไนแบบดั่งเดิมชนิดจักรเหล็กกึ่งทองแดง การทดลองประสิทธิภาพการทำงานเครื่องเจียระไนพลอยต้นแบบสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีสามารถเจียระไนพลอยได้เป็นอย่างดีสามารถเจียระไนพลอยรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงาม ประกายที่แวววาวสดุดตาและมีรูปแบบที่น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งานth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีth_TH
dc.subjectพลลอย - - การเจียระไนth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleต้นแบบเครื่องเจียระไพลอยแบบปรับมุมth_TH
dc.title.alternativeAngle adjustment faceting machine (Prototype)th_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2553
dc.description.abstractalternativeThis study is aimed to develop the angle adjustment faceting machine (Prototype) for gemstone cutting and faceting industries. The angle adjustment faceting machine consisting of two parts as fallow : the basement set that can be moving up and moving down in vertical direction and the hand-set angle adjustment faceting machine with precision control. Various style or form of gemstone such as standard style can be obtained form this faceting machine. This research covers a novel design of angle adjustment faceting machine. For precision working with the Thai-traditional faceting machine. The development of new faceting designs by using Gem Cad Version 1.09 computer-aid design. Totally 8 styles faceting gemstones were conducted by angle adjustment faceting machine combine with the Thai-traditional faceting machine (Iron with haft copper grinding disc) has a good performed and easy to used. The gemstone that conducted by this machine was very brilliant, beautiful and attractive.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น