การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การติดเชื้อ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การพัฒนากระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองเพื่อใช้กับแผลผ่าตัดผู้ป่วยลัดดา วิทยประภารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวัลลภา พ่วงขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2545การวิเคราะห์ผลการทําลายเชื้อและทําให้ปราศจากเชื้อของหน่วยจ่ายกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาอลิสา จิตตรีพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554การศึกษาโรคจุดขาวน้ำเค็มที่เกิดจากโปรโตซัว Cryptocaryon sp. ในปลาทะเลในประเทศไทยสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์; วีลยา แก่นจันทร์; นันทิกา คงเจริญพร, และอื่นๆ
2537ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติตามหลักการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ของพยาบาล ในโรงพยาบาลแม่และเด็กรัชนี สรรเสริญ; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์