การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อรพร สดใส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรมแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราดวุฒิชาติ สุนทรสมัย; พัชนี นนทศักดิ์; จาตุรนต์ วิริยะธำรง; อรพร สดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2549ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอรพร สดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์