การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุเนตร สุวรรณละออง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการสุเนตร สุวรรณละออง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2545สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล; ประจักษ์ น้ำประสานไทย; เรวัต แสงสุริยงค์; บุญเชิด หนูอิ่ม; สุเนตร สุวรรณละออง, และอื่นๆ
2558บทบาทของชุมชนในประเทศไทยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนสุเนตร สุวรรณละออง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556รูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสุเนตร สุวรรณละออง; สุธิดา แจ้งประจักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554รูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสุเนตร สุวรรณละออง; สุธิดา แจ้งประจักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556วัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี ช่วง พ.ศ. 2501-2552ภารดี มหาขันธ์; สุเนตร สุวรรณละออง; ศักดินา บุญเปี่ยม; เจด็จ คชฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551วิถีชีวิตตำรวจอาสาในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาตำรวจอาสาสถานีภูธรเมืองชลบุรีสุเนตร สุวรรณละออง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552อัตลักษณ์ไทยที่ปรากฎในนโยบายต่างประเทศยุคปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกภารดี มหาขันธ์; สุเนตร สุวรรณละออง; Lee Jeong Yoon; จรัล ฉกรรจ์แดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์