การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สิทธิชัย เพียรขุนทด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การศึกษาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตผสมเถ้าลอยด้วยวิธีการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลทวีชัย สำราญวานิช; เดชบดินทร์ ศิริ; สิทธิชัย เพียรขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การศึกษาปริมาณเกลือคลอไรด์วิกฤตของการสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยวรรณวรางค์ รัตนานิคม; ทวีชัย สำราญวานิช; สิทธิชัย เพียรขุนทด; เดชบดิทร์ ศิริ; วิชิต พุฒิสันติกุล, และอื่นๆ
2547การศึกษาสัมประสิทธิ์การเผยแพร่ของเกลือคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอยทวีชัย สำราญวานิช; เดชบดินทร์ ศิริ; สิทธิชัย เพียรขุนทด; วิชิต พุฒิสันติกุล; วรรณวรางค์ รัตนานิคม, และอื่นๆ