การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สันทัด วิเชียรโชติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลอ่อนกึ่งแห้งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง ด้วยวิธีการออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศร่วมกับการทำแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; สันทัด วิเชียรโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเจลเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากผลไม้ไทย ที่มีองค์ประกอบของสารพรีไบโอติกโดยใช้เยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สันทัด วิเชียรโชติ; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเพิ่มมูลค่ากากสมุนไพรไทยบางชนิดที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดโดยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สันทัด วิเชียรโชติ; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การเพิ่มมูลค่าหอยแมลงภู่และข้าวหอมกระดังงา โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายเจอร์กีพร้อมบริโภควิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; สันทัด วิเชียรโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์