การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศักดิ์เกษม เกษมสุข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การสังเคราะห์โครงสร้างบางส่วนของสารเลียนแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีต่อฤทธิ์ทางชีวภาพรุ่งนภา แซ่เอ็ง; จเร จรัสจรูญพงศ์; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; ศักดิ์เกษม เกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมสารอนุพันธ์ใหม่ของ andrographolide เพื่อใช้ศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งรุ่งนภา แซ่เอ็ง; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; ศักดิ์เกษม เกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การใช้ isonic liquid เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ C-glycosyl heteroaromatic.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; ศักดิ์เกษม เกษมสุข; พัทธพล วัชรวิชานันท์; พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์