การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540ฉายภาพคณะพยาบาลศาสตร์ ณ พุทธศักราช 2550พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540ทิศทางการจัดการศึกษาทางการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540บทวิเคราะห์ เรื่อง สภาวการณ์ปัจจุบันของการศึกษาพยาบาลไทย: ใกล้ถึงจุดวิกฤตจริงหรือพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540สมาชิกวารสารวิชาชีพ: เกียรติยศทางวิชาการพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540เกียรติภูมิของสมาชิกสมาคมวิชาชีพการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540แผนกลยุทธ์รังสรรค์การจัดการศึกษาพยาบาลในสามทศวรรษหน้าพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์