การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พลอยชนก ปทุมานนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาระหว่างการทำกายภาพบำบัดและการนวดแผนไทยในผู้ป่วยปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรังสุพรรณี อำนวยพรสถิตย์; จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ; พลอยชนก ปทุมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันศึกษาของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ในสถาบันระดับอุดมศึกษา.ศาสตรี เสาวคนธ์; พลอยชนก ปทุมานนท์; ไชยา สนิท; ไสว หวานเสร็จ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2554หมอพื้นบ้านในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; พลอยชนก ปทุมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2563เหตุผลและความพึงพอใจในการรักษากระดูกแบบพื้นบ้าน ในตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราดพลอยชนก ปทุมานนท์; รัชนี เจริญนรากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร