การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประไพศรี แสงชลินทร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ปัจจัยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดปทุมธานีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; ประไพศรี แสงชลินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ผลของการสร้างเสริมความสามารถแห่งตนต่อการเป็นผู้นำการออกกำลังกายด้วยยางยืดเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุรีพร แสงสุวรรณ; ประไพศรี แสงชลินทร์; ธนวรรณ โรจนโสดม; ธวัช วิเชียรประภา, และอื่นๆ