การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญเสริม วัฒนกิจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะด้านการวาดภาพระบายสีตามความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษาบุญเสริม วัฒนกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับการทำหัตถการ เพื่อการเรียนการสอน: หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดคลอดบุตรบุญเสริม วัฒนกิจ; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การศึกษาความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 จังหวัดภาคตะวันออกบุญเสริม วัฒนกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษาสุชาติ เถาทอง; บุญเสริม วัฒนกิจ; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; โกสุม สายใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ