การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธวัชชัย นาอุดม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การประเมินพื้นที่อ่อนไหวและประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจักรพันธ์ นาน่วม; ลิขิต น้อยจ่ายสิน; ธวัชชัย นาอุดม
2556การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ธวัชชัย นาอุดม; กิตติยา หอมหวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564อิทธิพลของเอนโซ่ (ENSO) ต่อการแพร่กระจายปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสระแก้วลิขิต น้อยจ่ายสิน; ธวัชชัย นาอุดม; สาลินี ศรีวงษ์ชัย; ศุภวิชญ์ นิยมรัตน์