การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พัชนา ใจดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; วัลลภ ใจดี; พัชนา ใจดี; พรทิพย์ เย็นใจ; พูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์, และอื่นๆ
2556การแพทย์แผนจีน กับการสาธารณสุขไทยกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ศิริพร จันทร์ฉาย; พัชนา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ และปัจจัยขับเคลื่อน ชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดีสุนิศา แสงจันทร์; ศิริพร จันทร์ฉาย; พัชนา ใจดี; วนัสรา เชาวน์นิยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์