กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/634
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมสุข มัจฉาชีพ
dc.contributor.authorวรวิทย์ ชีวาพร
dc.contributor.authorอัมพร ทองกู้เกียรติกูล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:52:58Z
dc.date.available2019-03-25T08:52:58Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/634
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectสาหร่าย - - เซลล์วิทยาth_TH
dc.subjectสาหร่ายth_TH
dc.titleการใช้เทคนิคทางอิเลคโตรโฟริซิสในการจำแนกพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กth_TH
dc.title.alternativeIdentificaion of microalgae varieties by technique of electrophoresisen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2534
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น