กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/614
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมถวิล จริตควรth
dc.contributor.authorวิภูษิต มัณฑะจิตรth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:52:57Z
dc.date.available2019-03-25T08:52:57Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/614
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectมลพิษทางทะเลth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectสิ่งแวดล้อม - - ผลกระทบ - - ไทย (ภาคตะวันออก)th_TH
dc.titleสัตว์ทะเลหน้าดิน และสภาวะแวดล้อมบางประการ บริเวณพัทยาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบังth_TH
dc.title.alternativeBenthos and same environmental parameters at Pattaya to Leam Chabang Port.th_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2534
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น