กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3213
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุนทราวดี เธียรพิเชฐ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:24Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:24Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3213
dc.language.isothth_TH
dc.subjectบุคลากรทางการศึกษาth_TH
dc.subjectวัฒนธรรมth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.subjectอาจารย์มหาวิทยาลัยth_TH
dc.titleการวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทยth_TH
dc.title.alternativeAn analysis of faculty culture in Thai higher education institutionsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume5
dc.year2540
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page153-165.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p153-165.pdf1.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น