กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3135
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนฤมล ธีระรังสิกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:18Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:18Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3135
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการพยาบาล - - จีนth_TH
dc.subjectการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ - - จีนth_TH
dc.subjectบริการการพยาบาล - - จีนth_TH
dc.subjectโรงพยาบาล - - จีนth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการศึกษาดูงานการพยาบาลเด็กในนครเซี่ยงไฮ้th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume10
dc.year2545
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page62-71.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p62-71.pdf13.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น