กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3045
ชื่อเรื่อง: การประเมินการรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคซิลิโคสิสในอุตสาหกรรมสกัดหิน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Silicosis Patients Exposure Risk Assessment in Stone-crushing Industry
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปวีณา มีประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: โรคปอดฝุ่นหิน
โรคปอดฝุ่นหิน - - ปัจจัยเสี่ยง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3045
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p15-22.pdf233.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น