กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2983
ชื่อเรื่อง: การสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกลุ่มชายบริการทางเพศ เขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The factors related to AIDS prevention behavior of men who have sex with men: A case of male sex worker in Pattaya municipality, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิคม มูลเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ชายขายตัว - - พฤติกรรมทางเพศ
รักร่วมเพศชาย
โรคเอดส์ - - การป้องกันและควบคุม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2983
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p35-p47.pdf259.53 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น