กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2618
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorPailin Ngaotrakanwiwat
dc.contributor.authorTetsu Tatsuma
dc.contributor.otherFaculty of Engineering
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2618
dc.description.abstractEnergy storage TiO2–WO3 photocatalysts, which retain anticorrosion and bactericidal effects, even in the dark, on the basis of reductive energy stored in WO3, are optimized in terms of apparent quantum yield, capacity and specific capacity (x in HxWO3) for photoelectrochemical charging of the film in the gas phase. The maximal apparent quantum yield (∼8%) is obtained at a W/Ti ratio of 0.5, and a film thickness ⩾10 μm. The capacity is largest at W/Ti=0.5, and increases with the film thickness. The specific capacity (∼0.10) is almost independent of the parameters in the range examined. Although the charging rate and capacity are very low under dry conditions (humidity∼10% RH), modification of the optimized TiO2–WO3 photocatalysts with phosphotungstic acid greatly improves these characteristics.en
dc.language.isoeng
dc.subjectEnergy
dc.subjecthosphotungstic acid
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleOptimization of energy storage TiO 2–WO 3 photocatalysts and further modification with phosphotungstic aciden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume573
dc.year2004
dc.journalJournal of Electroanalytical Chemistry
dc.page263-269.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น