กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2473
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSubuntith Nimrat
dc.contributor.authorVerapong Vuthiphandchai
dc.contributor.authorSunisa Suksawat
dc.contributor.authorPongsiri Maleeweach
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:15:58Z
dc.date.available2019-03-25T09:15:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2473
dc.description.abstractVarious treatments of shrimp pond bottom soil containing organic sludge were examined for the changes in pH, organic matter and removal efficiency of pathogenic bacteria (Vibrio and Pseudomonas). The experimental period was divided into 3 phases. In the first phase, shrimp pond bottom soil and pond organic sludge were placed in the experimental tanks and subjected to 15 days of five treatments and a control. The treatments included: (1) drying in sunlight and tilling, (2) drying in sunlight and tilling with lime, (3) drying in sunlight and addition of lime, (4) drying in sunlight and addition of probiotics and (5) drying in sunlight and tilling with probiotics. The control consisted only of drying in sunlight. In the first phase, pH of all treated soil and the control decreased significantly (P < 0.05) over the experimental period. Organic matter of the treated and control groups increased significantly (P < 0.05) from 1.76 ± 0.05% on day 0 to 4.33 ± 0.06% on day 15. Total heterotrophic bacteria (THB) declined significantly (P < 0.05) only in soil dried in sunlight, tilled with probiotics added (treatment 5). Vibrio species were completely eliminated within 6 days in all treatments. Pseudomonas counts decreased significantly (P < 0.05) over time in all groups. In the second phase, water from a 3-month-old shrimp pond and pond organic sludge from the post-harvested shrimp pond were added above the treated pond bottom soils and left for 10 days in order to simulate the second crop after termination of the first phase. To begin the third phase, water was drained and the pond bottom soils subjected again to the same treatments for a further 15 days. Soil pH declined significantly (P < 0.05) in all groups except treatment 2 over the experimental period. A significant increase (P < 0.05) in organic matter was observed at the end of the experiment in the third phase, with values of 4.17 ± 0.13% to 4.64 ± 0.04%. THB declined significantly (P < 0.05) in all groups over time. No Vibrio were found in any of the experimental tanks. In treatment 5, Pseudomonas was absent after day 9 of beginning the experiment in the third phase. In conclusion, drying in sunlight and tilling with probiotics were the best method for removal of Vibrio and Pseudomonas from shrimp pond bottom soil containing organic sludge.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectOrganic sludgeth_TH
dc.subjectPseudomonas sppth_TH
dc.subjectShrimp pond soilth_TH
dc.subjectTotal heterotrophic bacteriath_TH
dc.subjectVibrio sppth_TH
dc.titleEffect of Different Shrimp Pond Bottom Soil Treatments on the Change of Physical Characteristics and Pathogenic Bacteria in Pond Bottom Soilen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1-4
dc.volume285
dc.year2008
dc.journalAquaculture
dc.page123-129.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น