กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2402
ชื่อเรื่อง: Carotenoid Production from Sponge-associated Bacteria Isolated in the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chutiwan Dechsakulwatana
Patcharee Thawornwiriyanun
Leena Suntornsuk
Worapot Suntornsuk
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: carotenoid
Methylobacterium mesophilicum
production.
Sponge-associated bacteria
วันที่เผยแพร่: 2009
บทคัดย่อ: This research was aimed at identifying a sponge-associated bacterium that produces carotenoids and studying optimum conditions for carotenoid production. Bacterial identification was carried out by the determination of their shape, size, colony’s color, motility, growth on semisolid medium, Gram staining, and a rapid biochemical test kit, API 20 NE. The results showed that one of the sponge-associated bacteria producing carotenoids was identified as Methylobacterium mesophilicum MAKB08-4. It produced astaxanthin as a main pigment of carotenoids analyzed by HPLC. It had an optimum astaxanthin production condition at a pH of 7, a temperature of 25o C, and an agitation rate of 100 rpm with 1% (w/v) glucose as a carbon source and the absence of NaCl addition in the Modified Zobell broth. Under the optimal condition, it had a good growth of 0.6 g/l and produced astaxanthin at 0.67 mg/l. The strain would be a carotenoid source, especially for astaxanthin applied for the food, cosmetic and pharmaceutical industries.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2402
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
11-17.pdf205.23 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น