กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2398
ชื่อเรื่อง: In-situ Observations of Symbionts on Medusae Occurring in Japan,Thailand, Indonesia and Malaysia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chutiwan Dechsakulwatana
Khwanruan Srinui
Susumu Ohtsuka
Yusuke Kondo
Yocichi Sakai
Takeshi shimazu
Michitaka Shimomura
Tomoyuki Komai
Keisuke Yanagi
Toshihiko Fujita
Jun Nishikawa
Hiroshi Miyake
B.A. Venmathi Maran
Akio Go
Kazumitsu Nagaguchi
Shuhei Yamaguchi
Nova Mujiono
Fatimah Md. Yusoff
Mulyadi
Sutomo
Sumatt Putchakarn
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Anti-Predation
Dispersal
Host
Medusa
Rhizostome
Symbiont
วันที่เผยแพร่: 2010
บทคัดย่อ: During an ecological investigation on symbionts of medusae in Eastern and Southeastern Asian waters, seven species of hydro- and scypho-medusae were found to harbor a wide variety of invertebrates and fishes: the isopod Idotea metallica and the nudibranch Fiona pinnata on the chondrophoran Vellela vellela; the actiniarian Peachia quinquecapitata on the leptomedusa Aequorea coerulescens; the butterfish Psenopsis anomala and the hyperiid amphipod Hyperia galba associated with the semaestome Chrysaora melanaster; H. galba on the semaestome Aurelia limbata; metacercariae of three species found in the mesogloea of a semaestome, Aurelia sp.; the ophiuroid Ophiocnemis marmorata, the caridean shrimp Latreutes spp., and the shrimp scad Alepes djedaba on the rhizostome Rhopilema hispidum; the swimming crab Charybdis feriata and A. djedaba on the rhizostome Versuriga anadyomene. Juveniles of benthic organisms such as crabs and ophiuroids seem to become hitchhikers for dispersal, while juvenile fi sh utilize medusae as refugia against predation. Since the previous and present studies have shown that edible rhizostomes are associated with many kinds of symbionts, fisheries for these jelly fishes possibly hinder the recruitment of symbionts such as decapods, ophiuroids and fish.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2398
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น