กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2338
ชื่อเรื่อง: Reproduction and growth of Littoraria (Gastropoda: Littorinidae) at Ang Sila, Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Kitithorn Sanpanich
Yaowaluk Chitramvong
Fred E. Wells
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Littoraria
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Little is known of reproductive patterns of molluscs inhabiting mangroves. Yet this is one of the dominant environments in tropical intertidal areas and molluscs are one of the dominant faunal groups in mangroves. Several species of the gastropod genus Littoraria are adapted specifically to life in mangrove environments. The present paper examines reproductive periodicity in four species of Littoraria from Ang Sila, Thailand, from June 2003 to June 2004. Monthly samples were made to measure reproduction and growth. Ripe or partly spawned animals occurred throughout study, suggesting that these species are capable of either partially spawning frequently or rapidly returning to reproductive condition after spawning. The major spawning occurred in August–September 2003 and January–February 2004. Littoraria pallescens had a clear growth pattern with a one-year life cycle. In contrast, there was apparent recruitment failure in L. melanostoma and the combination of L. articulata and L. strigata.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2338
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น