กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2114
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมชาย เดชะพรหมพันธุ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:39Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:39Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2114
dc.description.abstractการคัดเลือกทำเลของที่ตั้งธุรกิจการค้าและบริการเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์อยู่ ๕ ประการคือ ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง การตั้งร้านติดต่อกันเป็นกลุ่มของธุรกิจการค้าประเภทเดียวกัน การตั้งจับคู่กับร้านข้างเคียงที่จะช่วยส่งเสริมกัน แรงดึงดูดจากความหลากหลายและตำแหน่งที่ตั้งที่ประชากรสัญจรผ่านไปมามากๆ คำสำคัญ : ทำเลที่ตั้ง, ธุรกิจการค้าและบริการ, พฤติกรรมการเดินทาง, องค์ประกอบเชิงภูมิศาสตร์, ระยะทางระยะเวลาในการเดินทาง, การเลือกที่ตั้งเกาะกลุ่ม, การเลือกที่ตั้งจับคู่กับร้านข้างเคียง, แรงดึงดูดจากความหลากหลาย, ประชากรสัญจรไปมา Location commercial and service, business journey behavior, geographic location factor, time and actual distance, the cluster of the distance, the spatial affinities, gravity from the variety, the pedestrianth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการค้าth_TH
dc.subjectธุรกิจth_TH
dc.subjectร้านค้า - - สถานที่ตั้งth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleธุรกิจการค้าและบริการ : เลือกทำเลที่ตั้งอย่างไรไปสู่ความสำเร็จth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue19
dc.volume13
dc.year2548
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page116-127.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p116-127.pdf532.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น