กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/104
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุขใจ รัตนยุวกร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:48Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:48Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/104
dc.description.abstractเก็บตัวอย่างม้าน้ำ Hippocampus kuda (Bleeker) ที่ปกติและเกิดโรคท้องบวมจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นำไปผ่านขั้นตอนทางพาราฟินเทคนิค โดยตัดเนื้อเยื่อหนาประมาณ 6 ไมครอน และย้อมด้วยสี Harris hematoxylin and eosin พบว่า ม้าน้ำที่เกิดโรคท้องบวม ผิวหนังบริเวณถุงหน้าท้อง, ช่องท้อง, ดวงตา และปลายหาง มีลักษณะบวมพอง เมื่อเปิดช่องท้อง และถุงหน้าท้องพบว่าบริเวณเยื่อยึดผนังช่องท้อง และถุงหน้าท้องมีฟองอากาศจำนวนมากกระจายทั่วไป อวัยวะที่พบว่าเกิดความผิดปกติมีเนื้อเยื่อตายและถูกทำลาย ได้แก่ ผิวหนัง, เหงือก, ตับ และไตth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2539en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectม้าน้ำ - - จุลกายวิภาคศาสตร์ - - วิจัยth_TH
dc.subjectม้าน้ำ - - โรค - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectโรคสัตว์ - - วิจัยth_TH
dc.titleลักษณะทางจุลกายวิภาคของโรคท้องบวมในม้าน้ำ Hippocampus kuda (Bleeker) ที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการth_TH
dc.title.alternativeHistopathology of seahorse Hippocampus kuda (Bleeker) with swollen abdomenen
dc.typeResearch
dc.year2542
dc.description.abstractalternativeNormal and diseased seahorse Hippocampus kuda (Bleeker) with swollen abdomen were collected from the laboratory. They were processed by paraffin technique. Section were cut at 6 μm thickness and stained with Harris hematoxylin and eosin. The results indicated that the skin around male pouch, abdomen, eye and tail was swollen. Many bubbles were found in the pericadium and mesentery of the abdomen and pouch. The tissue of skin, gill, liver and kidney were severely damageden
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2542_001.pdf2.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น